REKLAMA

Działka rolno - rekreacyjna nad Jeziorem Solińskim

Data dodania: 2019-05-19 10:30:29
#ID: 524060

Działka rolno - rekreacyjna nad Jeziorem Solińskim

Przedmiotem sprzedaży są dwie graniczące ze sobą niezabudowane działki położone w miejscowości Wołkowyja, gm. Solina.
Działki łącznie posiadają powierzchnię 0,6400 ha, oraz kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta (o średniej szerokości ok. 34 m, średniej długości ok. 185 m).
Znajdują się w terenie, który nieznacznie opada w kierunku południowym.
Przeważająca powierzchnia działek porośnięta młodymi drzewami i krzewami, pochodzącymi z samosiewu.
Dojazd do działek odbywa się drogą gruntową na odcinku około 100 m od głównej drogi asfaltowej.
Nieruchomość położona w peryferyjnej części miejscowości, w sąsiedztwie terenów niezabudowanych i lasów. Odległość od najbliższej, zwartej zabudowy wynosi ok. 800 m, a od linii brzegowej Jeziora Solińskiego ok. 700 m.

Nieruchomość położona w terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki nie posiadają także decyzji o warunkach zabudowy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki położone są w obszarach potencjalnego rozwoju usług, turystyki i wypoczynku (do zrealizowania w przyszłości, do uruchomienia po wybudowaniu drogi lub zorganizowaniu innych form komunikacji, zapewnieniu właściwych rozwiązań gospodarki wodno - ściekowej i zasilania energetycznego).


W obecnym stanie istnieje możliwość postawienia na działkach parterowych domków rekreacyjnych do 25 m2 powierzchni zabudowy na zgłoszenie, z zaopatrzeniem we własne media.
Może to być ciekawa oferta również jako lokata kapitału.

» cena sprzedaży - 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych)

Oferta nr 590/DZ

Więcej informacji pod numerami telefonów 13 46 41 740, 692 269 343 lub 728 866 348
Cena: 120000zł

Powołaj się na ogłoszenie z tvjaroslaw.pl

Wyślij wiadomość:

Zobacz inne ogłoszenia z kategorii: Działka rekreacyjna
120000zł

Powołaj się na ogłoszenie z tvjaroslaw.pl