REKLAMA

Czy jechaliście już w Bieszczady nową obwodnicą Sanoka? (VIDEO, FOTO)

SANOK / PODKARPACIE. Trwają ostatnie prace przy budowie obwodnicy Sanoka. Historyczna i strategiczna dla miasta i regionu inwestycja ma zostać oddana do użytku jeszcze przed końcem roku. Zadanie realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jej przedstawiciele zaprosili dziś dziennikarzy i operatorów, aby utrwalić jeden z pierwszych przejazdów nową drogą. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz video.

  Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka długości 7 km   Kalendarium:

1. 30 sierpnia 2013 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

2. 10 lipca 2014 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej

3. 30 września 2014 r. – ogłoszenie przetargu na projekt i budowę obwodnicy Sanoka

4. 9 lutego 2016 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą (Wykonawca: firma Max Bögl Polska Sp. z o.o.)

5. 21 lipca 2017 r. – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

6. 31 lipca 2017 r. – przekazanie placu budowy

7. 9 sierpień 2017 r. – rozpoczęcie prac budowlanych

8. 1 października 2018 r. – podpisanie umowy na dofinansowanie unijne projektu – (Umowa o Dofinansowanie Nr POIŚ.04.02.00-00-00-0049/18-00 ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisana została pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Instytucja pośrednicząca), a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (Beneficjent). Całkowity koszt projektu: 207 180 936,44 PLN).

9. 7 kwietnia 2020 r. – przewidywana data zakończenia robót (zgodnie z podpisaną umową na roboty projektowo-budowlane, Wykonawca zobowiązany był do zakończenia umowy w terminie do 33 miesięcy. Jednakże z uwagi na napotkane w trakcie prowadzenia robót problemy: liczne stanowiska archeologiczne, dwukrotnie większy zakres wykopu w skale niż pierwotnie zakładano, kontrakt został finalnie przedłużony do 7 kwietnia 2020 r.)

Dane szczegółowe:

1. Całkowita długość drogi: 6,7 km

2. Wykupione działki: 803 szt.

3. Zrealizowane obiekty inżynierskie:

– mosty: 8 szt.

– wiadukty: 4 szt.

– przepusty: 18 szt.

4. Całkowita ilość MMA do wbudowania: 71 300,00 ton

5. Całkowita ilość betonu do wbudowania: 18 500,00 m3

6. Całkowita ilość wykorzystanej stali: 2 400,00 t

7. Ilość wbudowanych pali: 1 262 szt.

(łączna długość pali): 8,7 km

8. Łączna ilość nasypów: 799 020,00 m3

9. Łączna ilość wykopów: 987 781,00 m3

10. Łączna ilość przebudowanych sieci :

– sieć gazowa: 1,4 km

– sieć energetyczna: 9,8 km

– sieć kanalizacyjna: 8,4 km

– sieć wodociągowa: 2,1 km

11. Wysokość najwyższego nasypu: 13,91 m

12. Głębokość najgłębszego wykopu: 16,19 m

Zaawansowanie robót

Zaawansowanie robót z robotami w toku wynosi 92%, w tym:

 •  robót drogowych 85 % (zaawansowanie prac drogowych na trasie głównej wynosi 96,85%)
 • robót mostowych 96,67 %
 • robót branżowych 86,38 %

Warstwa ścieralna – zaawansowanie 96%.

Do wykonania pozostało rondo nr 1 na początku obwodnicy (skrzyżowanie DW886 i DK28), jezdnie dodatkowe, roboty wykończeniowe, przepusty pod jezdniami dodatkowymi, oświetlenie, oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne, ekrany akustyczne, warstwa ścieralna na drogach poprzecznych.

Ciekawostki:

Ilość betonu:

Zakładana ilość betonu do wbudowania to 18 500 m3, przy założeniu że 1m3 betonu waży średnio 2,3 t to 18 500 m3 x 2,3 t = 42 550,00 t.

Waga Statuy Wolności wynosi 229 ton, czyli z betonu użytego na budowie można by było otrzymać 185 sztuk Statuy Wolności.

Ilość stali:

Ażurowa konstrukcja kratowa wieży waży Eiffla 7 300,00 t.

Stal wykorzystana na kontrakcie waży 2 400,00 t, a zatem przy budowie obwodnicy wykorzystano około 30% (wagowo) wieży Eiffla.

Ilość gruntów skalistych:

Łączna ilość wykopów w gruntach skalistych wyniosła 565 000,00 m3

Przy założeniu, że 1m3 skały waży około 1,7 t: 565 000,00 m3 x 1,7 t = 960 500,00 t

Średnia ładowność wagonu wynosi 60 t co oznacza, że do przewiezienia skały wykorzystano by 16 tys. wagonów.

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Początek zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (DK 28). Koniec stanowi włączenie obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego). Trasa główna będzie posiadać parametry techniczne drogi klasy GP o przekroju 2+1. Obwodnica zostanie połączona z innymi drogami za pomocą 4 skrzyżowań jednopoziomowych.

Całkowita długość obwodnicy wynosi 6699,14 m. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa podkarpackiego, na terenie powiatu sanockiego i obejmuje tereny miasta Sanok oraz gminy Sanok.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje realizację następujących elementów:

 • budowę jednojezdniowej drogi krajowej klasy GP o przekroju 2+1;
 • budowę 4 skrzyżowań jednopoziomowych w ciągu obwodnicy;
 • budowę przejść dla zwierząt i innych urządzeń ochrony środowiska;
 • budowę obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przepusty);
 • budowę jednej pary Miejsc Kontroli Pojazdów;
 • budowę elementów odwodnienia;
 • budowę oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • budowę oświetlenia drogowego;
 • przebudowę kolidujących z trasą obwodnicy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.

źródło: GDDKiA Rzeszów


24-10-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)